สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau OF Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกวศรับสมัครสมาชิกยุวกาชาด เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2559

ประกวศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559

กำหนดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

##.*ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักฯ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บันนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2559 ข้อกำหนดตำแหน่งและขอบเขตการจ้าง

##.*ประกาศผลการสอบคัดเลือกการจ้างเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนราชการ

 

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ


   กิจกรรมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ)

นิเทศการจัดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

ประกาศผลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมในงานวันคล้าย วันสถาปนายุกวาชาดไทย ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกชาด ระหว่างวันที่ 3 - 9 เม.ย. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อ เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 3 -5 มี นาคม 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3 -5 มี.ค. และ 26 -28 พ.ค.2560(เต็มแล้ว)

เอกสารประกอบการแข่งขันปฐมพยาบาล งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกชาด จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2559

โหลดเพลงมาร์ชยุวกาชาด สำหรับซ้อมเดินสวนสนาม งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2560

ใบสมัครการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศึกษา

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 พร้อมหลักเกณฑ์กิจกรรมการประกวด

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย (ภาคปฏิบัติ) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก ลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนลูกเสือนานาฃาติ ณ สหรัฐอเมริกา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา(2017 National Scout Jmaboree)

หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

ประกวศรายชื่อผู้คัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2559

ประกวศรับสมัครสมาชิกยุวกาชาด เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2559

ประกวศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

319 อาคารเสามารักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก แขวง/เขต ดุสิต กทม .10300

srsmoe@gmail.com