สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

<

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด วันที่ 8-10 มิ.ย.60 ณ ศพลย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผุ้บังคับบัญชา ยุวกาชาด ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ)

นิเทศการจัดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ

*ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   กิจกรรมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

       ศมร.ศธภ.7

วันที่ 17 ก.พ.2559.

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ ศธภ.7 ได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ ได้แก่ข้าว 2 กระสอบ น้ำดื่ม 1 กล่อง เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งหม ช่วยเหลือ เด็กชายธนกร เนื่องธบาล นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ ตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กรีณีบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้ทั้งหลัง

ศมร.ศธ.

วันที่ 14 ก.พ. 2559

ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าระวัง วันวาเลนไทน์ 

       ศมร.ศธภ.4

วันที่ 12 ก.พ.59

รายงานเหตุนักศึกษาถูกทำร้ายวันที่ 12 ก.พ.59
เวลาประมาณ07.45 ภายในปั้มปตท.ถนนรังสิต-ปทุมธานี(เชิงสะพานข้ามทางรถไฟ)พบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ......

More

ศมร.ศธภ.5

วันที่ 10 ก.พ.2559

ศูนย์เสมารักษ์ชลบุรีออกตรวจดูแลนักเรียนและนักศึกษาพื้นที่จังหวัดระยองตรวจร้านเกมส์จำนวน ๘ ร้านพบนักเรียน ๑๓ คนได้บันทึกชื่อแลอบรมตักเตือนนำส่งสถานศึกษาและตรวจในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง ระยอง, 


ศมร.ศธภ 7

วันที่ 8 ก.พ. 2559

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมจัด โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย


ศมร.ศธภ 7,8,9

วันที่ 6 ก.พ. 2559

ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที 3-5 ก.พ.ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

More