สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau OF Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

1.**เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางลูกเสือด้านแผนที่-เข็มทิศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มีนาคม 2559February 25, 2016
2.**รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดช่วยผู้ประสบภัย ระหระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค2558 
3.**ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้นำยุวกาชาด จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างที่ 4-9 เม.ย.2559
4.**ประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบ คัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเป็นคณะผู้แทน ลูกเสือไทยเข้า ร่วมงานชุมนุมลุกเสือ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
5.**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานขุมนุม ลูกเสือ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐ ฟินแลนด์ ( 7 Interantional Finnjamboree,2016 Roihu)
6.**ประกาศผลการประกวดและการแข่งขัน กิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ปี 2559 January 29, 2016

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ


   กิจกรรมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 10.30 น. ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแจ้งจากสายด่วน 1579 มีนักเรียน มั่วสุ่ม ส่งเสียงดัง ไม่เข้าสถานศึกษา บริเวณท้ายซอยเพชรเกษม 15 ริมคลอง นายอุดม บุตตะ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมสายตรวจเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจพื้นที่บริเวณที่ได้รับแจ้ง พบเด็กนักเรียนหลบหนีการเรียนจำนวนหนึ่ง ได้ทำการบันทึกข้อมูล อบรมตักเตือน พร้อมนำส่งสถานศึกษาละแจ้งพฤติกรรมให้สถานศึกษาทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

319 อาคารเสามารักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก แขวง/เขต ดุสิต กทม .10300

srsmoe@gmail.com