สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau OF Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

1.**เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางลูกเสือด้านแผนที่-เข็มทิศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มีนาคม 2559February 25, 2016
2.**รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดช่วยผู้ประสบภัย ระหระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค2558 
3.**ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้นำยุวกาชาด จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างที่ 4-9 เม.ย.2559
4.**ประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบ คัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเป็นคณะผู้แทน ลูกเสือไทยเข้า ร่วมงานชุมนุมลุกเสือ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
5.**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานขุมนุม ลูกเสือ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐ ฟินแลนด์ ( 7 Interantional Finnjamboree,2016 Roihu)
6.**ประกาศผลการประกวดและการแข่งขัน กิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ปี 2559 January 29, 2016

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ


   กิจกรรมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

นายอุดม บุตตะ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์ สังคมไทย ณ โรงเรียนดอนทองวิทยา ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อำเภอเมือง พิษณุโลก จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ พิษณุโลก โดยมี นายวีระ เมืองช้าง ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณรุจิรา หวังตระกูลดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดอนทองวิทยา และ ท่าน ผอ.อุไร ปัญญาสิทธิ์ ผอ. รร. ดอนทองวิทยา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 700 คน ร่วมกิจกรรม

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

319 อาคารเสามารักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก แขวง/เขต ดุสิต กทม .10300

srsmoe@gmail.com